LIONS CLUB

 

Blickfånget har insamling av

"gamla" glasögon till klubben

 

 

 

 

 

Glasögoninsamling till LIONS CLUB!

 

För ca 25 år sedan startade LIONS i Sverige insamling av begagnade glasögon för att hjälpa både barn och vuxna i länder där behovet är stort, men där de ekonomiska möjligheterna att köpa glasögon är små eller inga alls.

Begagnade glasögon samlades in av LIONS-klubbar i hela landet och skickades för uppmätning till Stefanskolan i Borensberg , som var en optikerskola. Skolans optikerutbildning upphörde dock!

LIONS skrev då ett samarbetsavtal med den ideella föreningen VISION FOR ALL, en svensk non profit organisation.

Där mäts idag glasögonens styrka upp, varefter dom distribueras via deras kanaler ut till behövande i ett stort antal länder.

ETT STORT TACK FÖR ATT DU HJÄLPER LIONS ATT HJÄLPA!

 

 

 

 

Lions Club i Upplands-Bro

önskar Er alla

ett gott slut på 2016

och framförallt

ett gott

2017

 

Lördag 19 nov 2016 lägger vi sista handen på årets kärvar

 

Världens Barn insamling 2016,

tillsammans med andra organisationer har vi i Kungsängen

samlat in totalt: 102.216kr

 

 

 

 

Börje Sandèn gästade oss på klubbmöte den 4 okt 2016

Börje, vida känd över kommunens gränser för sin årtionde långa historiska forskning och dokumentation i form av böcker och skrifter av Upplands-Bro med omnejd. Han gladde oss med sitt föredrag från forntid, isländska sagor till den betydelse "Bro med omnejd" har haft förr med historiska ögon sett.

För att ta del av Börje´s hela kulturhistoriska forskning se hemsida: www.ukforsk.se

 

Lions UBk klubbmöte tisdag 6 september 2016

 

Vid dagens klubbmöte tilldelades Lion Bertil Axelsson

MELVIN JONES FELLOW utmärkelsen

efter 55år i Lion's tjänst av LP Kjell Sundset.

Efter en kort ceremoni overtog Lion Bertil Axelsson posten

som LP (Lions President) för 2016/2017.

 

Lions var med på Fest i byn

10 sept kl. 11:00 - 15:00

Lördag 3 september blev det dags att delar buntarna

beroende på för hög fukthalt för vidare torkning.

 

Söndag 28 augusti drog vi upp havrebuntarna på logen

och la upp dito på trådar för torkning

Grålleland i Romfartuna lördag 27 augusti 2016

Kjell och jag åkte dit för att hämta hem 100 kärvar.

I likhet med förra året var det soligt och en god stämmnig bland skördegänget!

 

 

KUNGSFESTEN 21 juni 2016, vi, Lions var med

2016års KUNGSFESTEN blev en mycket lyckad fest med en ny arrangör, d.v.s. kommunen som ska all heder för festens genomförande!

Vi, Lions i UBk hade ett stånd där vi lät unga som äldre pröva lyckan på vårt chokladhjul och många "vann" och gick lyckliga därifrån.

Vi, Lions, presenterade på scenen Kvinnojouren Anna och ungdomsföreningar: FUBB, TKBTK och Bro IK som vi i år tilldelar våra stipendier.

Kungsfesten tilldrog sig många besökare från när och fjärran och när festens

stora dragplåster "DOLLY STYLE" framförde sina sånger blev det stort jubel.

Vädret visade sig från sin bästa sida!

 

Klubbmöte 3 maj 2016 på Kvistabergs herrgård

Vision Kvistaberg

Längst in i Kvistabergsviken ligger Kvistaberg. Det är en herrgårdsliknande byggnad från förra sekelskiftet, omramad av en vacker trädgård och flera uthus. I sluttningen ner mot Mälaren står gamla ekar där ljuset silar ner på stigen.

Runt huset hittar du flera små sittplatser där den ursprunglige ägaren och tillika byggaren av huset, Nils Tamm, anlagt bersåer.

Bakom huset, upp mot skogen, ligger tre kupoler som tillkom för att härbärgera de

observatorier som Nils Tamm byggde för sina stjärnobservationer, det första redan 1920. Det tredje och största blev klart på 60-talet och användes då av Uppsala universitet för undervisning. Den astronomiska institutionen hade också studenter och professorer boende i huset under en period efter Nils Tamms död. Idag ägs herrgården av Upplands-Bro kommun. Miljön vid Kvistaberg berättar om tider som flytt och har en verksamhet i tiden, helt i Nils Tamms anda.

 

 

Lions Club Upplands-Bro

tillverkar och säljer:

 

Fågelholkar á 75kr

Vid köp, vänligen kontakta:

- Kjell Sundset tel 073-698 96 51

- Rolf Tekolf tel 0709-44 89 15

 

SPONSORER

 

Lions Clubs international, är en ideell internationell välgörenhetsorganisation

som bildades i USA 1917. 1948 kom lionsrörelsen till Europa och LC Stockholm

bildades som den första klubben i Europa. LC Upplands-Bro bildades 1961.

Medlemmarna arbetar ideellt och utan politiskt eller religiöst ställningstagande

för männskor i nöd och en värld i fred.

Lions motto är "We Serve", d.v.s. "Vi hjälper".

Administrationskostnader finanseras genom medlemsavgifter och alla

insamlade medel går oavkortat till behövande i när och fjärran!

I hela världen finns 1,35 miljoner medlemmar, män och kvinnor, i 207 länder

och geografiska områden.

 

Lions Club Upplands-Bro,

ger ekonomiskt stöd såväl internationellt som till lokala föreningar i UBk.

 

Tack för att Du hjälper Lions hjälper våra medmänniskor!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har klubbmöte i Hembygdsgården, Kungsängen varje månad då vi umgås,

planerar aktiviteter men har också inslag av föredrag eller studiebesök.

Är Du intresserad av att bli medlem och deltaga i Lions verksamhet så

välkommen att kontakta vår president.

 

Lions President (LP) 2017/2018

Kjell Sundset

Mobil: 073-6989651

E-post: kjell.sundset@swipnet.se

 

 

Medlemskap

 

Vid dagens sista handpåläggning för att färdiggöra Lions kärvar till försäljning hjälptes följande Lion åt:

Tauno, Ingvar, Stig, Thure, Roland,

Claes och hans fru Ann-Britt, Kjell och

hans fru Anna-Lisa samt Rolf.

Ett stort tack för hjälpen,

vi färdigställde totalt 330st kärvar!

 

Vi har börjat sälja våra alster: havrekärvar, knärullad senap och fågelholkar,

vänligen pass på och köp!