LIONS CLUB


Blickfånget har insamling av

"gamla" glasögon till klubben

SPONSORER


Lions Clubs international, är en ideell internationell välgörenhetsorganisation

som bildades i USA 1917. 1948 kom lionsrörelsen till Europa och LC Stockholm

bildades som den första klubben i Europa. LC Upplands-Bro bildades 1961.

Medlemmarna arbetar ideellt och utan politiskt eller religiöst ställningstagande

för männskor i nöd och en värld i fred.

Lions motto är "We Serve", d.v.s. "Vi hjälper".

Administrationskostnader finanseras genom medlemsavgifter och alla

insamlade medel går oavkortat till behövande i när och fjärran!

I hela världen finns 1,35 miljoner medlemmar, män och kvinnor, i 207 länder

och geografiska områden.


Lions Club Upplands-Bro,

ger ekonomiskt stöd såväl internationellt som till lokala föreningar i UBk.


Tack för att Du hjälper Lions hjälper våra medmänniskor!


                 

                               Vi har klubbmöte i Hembygdsgården, Kungsängen varje månad då vi umgås,

planerar aktiviteter men har också inslag av föredrag eller studiebesök.

Är Du intresserad  av att bli medlem och deltaga i Lions verksamhet så

välkommen att kontakta vår president.


Lions President (LP) 2018/2019

Kjell Sundset

Mobil: 073-6989651

E-post: kjell.sundset@swipnet.se

 

 

 

 

        

 

 

        

                           Glasögoninsamling till LIONS CLUB! 

 

För ca 25 år sedan startade LIONS i Sverige insamling av begagnade glasögon för att hjälpa både barn och vuxna i länder där behovet är stort, men där de ekonomiska möjligheterna att köpa glasögon är små eller inga alls.

Begagnade glasögon samlades in av LIONS-klubbar i hela landet och skickades för uppmätning till Stefanskolan i Borensberg , som var en optikerskola. Skolans optikerutbildning upphörde dock!

LIONS skrev då ett samarbetsavtal med den ideella föreningen VISION FOR ALL, en svensk non profit organisation.

Där mäts idag glasögonens styrka upp, varefter dom distribueras via deras kanaler ut till behövande i ett stort antal länder.

 

   ETT STORT TACK FÖR ATT DU HJÄLPER LIONS ATT HJÄLPA!

                                      

 

 

Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon/några!


Lions Club Upplands-Bro

tillverkar och säljer:


Fågelholkar á 75kr

Vid köp, vänligen kontakta:

- Kjell Sundset tel 073-698 96 51

- Rolf Tekolf tel 0709-44 89 15   


Vi i Lionsclub Upplands-Bro har under flera årtionden verkat under Lions motto: 

"We serve/Vi hjälper" och genom ideelt arbete haft vilja och möjlighet att hjälpa behövande människor i när och fjärran. Vi har genom våra bidrag (>1Mkr) möjliggjort för idrottsföreningar, Kvinnojouren, Fadderbarn, katastrofer någonstan i världen, o.s.v. att De drabbade får hjälp och ett människovärdigt liv! 

 

LIONSCLUB UPPLANDS-BRO ANNO 1961 HAR UPPHÖRT 2019

Melvin Jones

Lions grundare 1917

Melvin Jones

Award

Sven Andersson /

Bertil Axelsson

grundarna av

Lionsclub

Upplands-Bro

1961