KUNGSKALAS2014
KungsKalaset den 24 maj 2014

KungsKalaset den 24 maj 2014

Torget i Kungsängen

Lions Club-Upplands-Bro

Lions Club Upplands-Bro

framför ett stort tack till alla som genom spel på

Chokladhjulet och köp av Lions Fågelholkar

bidrog till att klubben kan hjälpa behövande i vår omvärld.

Styrelsen och medlemmar