ARKIVBLIDER 2015

SPONSORER

2016års KUNGSFESTEN blev en mycket lyckad fest med en ny arrangör, d.v.s. kommunen som ska all heder för festens genomförande!

Vi, Lions i UBk hade ett stånd där vi lät unga som äldre pröva lyckan på vårt chokladhjul och många "vann" och gick lyckliga därifrån.

Vi, Lions, presenterade på scenen Kvinnojouren Anna och ungdomsföreningar: FUBB, TKBTK och Bro IK som vi i år tilldelar våra stipendier.

Kungsfesten tilldrog sig många besökare från när och fjärran och när festens

stora dragplåster "DOLLY STYLE" framförde sina sånger blev det stort jubel.

Vädret visade sig från sin bästa sida!   


KUNGSFESTEN 21 juni 2016, vi, Lions var med


Klubbmöte 3 maj 2016 på Kvistabergs herrgård

Vision Kvistaberg

Längst in i Kvistabergsviken ligger Kvistaberg. Det är en herrgårdsliknande byggnad från förra sekelskiftet, omramad av en vacker trädgård och flera uthus. I sluttningen ner mot Mälaren står gamla ekar där ljuset silar ner på stigen.

Runt huset hittar du flera små sittplatser där den ursprunglige ägaren och tillika byggaren av huset, Nils Tamm, anlagt bersåer.

Bakom huset, upp mot skogen, ligger tre kupoler som tillkom för att härbärgera de

observatorier som Nils Tamm byggde för sina stjärnobservationer, det första redan 1920. Det tredje och största blev klart på 60-talet och användes då av Uppsala universitet för undervisning. Den astronomiska institutionen hade också studenter och professorer boende i huset under en period efter Nils Tamms död. Idag ägs herrgården av Upplands-Bro kommun. Miljön vid Kvistaberg berättar om tider som flytt och har en verksamhet i tiden, helt i Nils Tamms anda.


FUBB ordf. Dennis Zalamans

gästade vårt klubbmöte tisdag 5 april 2016


FUBB BASKET (Föreningen Upplands Bro Bålsta BASKET) är en ideell basketförening som framför allt bedriver breddverksamhet för basketintresserade barn & ungdomar. Föreningen bildades år 2002 och har sedan dess byggt upp en omfattande verksamhet som för närvarande med 250 ungdomar består av 12 barn- & ungdomslag, 1 motionslag för herrar och 3 s.k. smurfgrupper (lekgrupper) för de allra yngsta.

FUBB Basket bygger på ett lokalt engagemang av föräldrar till barn som spelar i föreningen. De flesta av våra lag tränar och spelar matcher i seriespel eller s.k. EB-basket (Easy Basket). Verksamheten bedrivs framför allt i tätorterna Kungsängen, Bro och Bålsta.

Av de etablerade sporterna anses basket ofta vara den mest jämlika (mellan könen) och mångkulturella idrotten i Sverige och detsamma gäller även för FUBB. Vi har ungefär lika många tjejer & killar som spelar, och många av våra medlemmar har sina rötter i andra länder
Matteus Blad gästade oss på klubbmöte den 2 feb 2016

Matteus 28, gladde oss alla med några egna resp. några visor från

Dan Andersson akompanjerad på sin gitarr. En minnesvärd upp- levelse för oss som var på mötet. LP Kjell framförde ett stort tack från alla till Matteus för sitt lysande framförande.

Om sin bakgrund berättade Matteus själv: frilansar som sångare,

musiker och skådespelare och arbetet med musikdamatiska verk,

med film, teater och flertalet föreställningar och konserter.

Han har studerat vid bl.a. Stockholms Operastudio, Det Jyske Musikkonservatorium i Århus samt vid Vadstenas Folkhögskola. 

Han tilldelades år 2007 Kungliga Musikaliska Akademiens Nicolai Gedda-stipendium och valdes 2013 in i Yrkestrubadurernas Förening.

Vi, önskade honom lycka till och hela Sverige får framöver med all visshet se och höra mera från honom i framtiden.


I adventstid, köp Lions:

Senap á 40kr

Kärvar á 40kr

Holkar á 75kr


Lions Club i Upplands-Bro

önskar ALLA en God Jul

"Alla vackra tankar

i världen väger mindre än en enda

vänlig handling".


Hjälp Lions hjälpa

behövande i vår omvärld!

LIONS BEHÖVS I VÄRLDEN

VÄRLDEN BEHÖVER LIONS

Syftemålet inom Lions världen över är att hjälpa behövande.

En mångårig jultradition inom Lions Club Upplands-Bro är försäljning av Knärullad Senap, Julkärvar

och Fågelholkar.

Vänligen, köp våra alster

så att vi även fortsättningvis kan hjälpa

behövande i vår omvärld.

Tack!


Hantering av skärvar lördag 21 nov 2015 på logen


Havrekärvhanteringen består för dagen av följande moment:

binda rött band, längdsågning, packa i plastpåse,

lägga i Lions julhälsning/förslutning, buntning 5 alt. 10st


Lions Club's besök den 3 nov 2015 på

 Kvistabergs Observatorium


Kort bakgrund: ¤ Kvistabergs första observatorium uppfördes 1918-1919

av konstnären och amatörastronomen Nils Tamm för privat bruk.

¤ Kvistaberg expanderade med instrument för professionella observationer

efter en donation till Uppsala universitet 1944.

¤ 1963 togs nordens största Schmidtteleskop i bruk på Kvistaberg, teleskopet

möjliggör för oss att få en blick ut i universum på miljarder ljusår, fantastiskt!

Tänkvärd är när Verner von Heidenstam i Nya dikter från 1915 skrev:

"Vår korta tid på jorden", vilken tidskontrast!


Klubbmöte 6 oktober 2015 på

LIVGARDETS REGEMENTSMUSEUM

Regementet föddes den 14 januari 1521 för att beskydda den nyutnämnda

hövitsmannen Gustav Eriksson Vasa. Regementet verkade under flera

århundraden under olika kungar och regementschefer på olika platser i Sthlm.

Livgardet kom till Kungsängen 1970.

LP Kjell tackar

Antikvarie

Petra Meansfielt

för en intressant

visning med en

"Blombukett"

Lion Bertil

mottog ett "DIPLOM"

för hans 55åriga

medlemsskap i LIONS


Några Lion Karl-Erik, Thure, Roland P., Bertil, Stig och

 Anne-Charlotte i aktion på Fest i Byn i Bro, lördag 12 sep 2015


Text & bilder inlagd av Lion Rolf


Lions Club's havrehantering har börjad för adventstiden 2015

den 29 aug 2015 i Romfartuna/VästmanlandLions höst-/vinter-/vårperiod'er 2015/2016 har börjad


Lions Club Upplands-Bro

Vi tillverkar och säljer


Fågelholkar á 75kr

Vid köp, vänligen kontakta:

- Kjell Sundset tel 073-698 96 51

- Rolf Tekolf tel 0709-44 89 15   
Lions Clubs international, är en ideell internationell välgörenhetsorganisation

som bildades i USA 1917. 1948 kom lionsrörelsen till Europa och LC Stockholm

bildades som den första klubben i Europa. LC Upplands-Bro bildades 1961.

Medlemmarna arbetar ideellt och utan politiskt eller religiöst ställningstagande

för männskor i nöd och en värld i fred.

Lions motto är "We Serve", d.v.s. "Vi hjälper".

Administrationskostnader finanseras genom medlemsavgifter och alla

insamlade medel går oavkortat till behövande i när och fjärran!

I hela världen finns 1,35 miljoner medlemmar, män och kvinnor, i 207 länder

och geografiska områden.


Lions Club Upplands-Bro,

ger ekonomiskt stöd såväl internationellt som till lokala föreningar i UBk.


Tack för att Du hjälper Lions hjälper våra medmänniskor!


Medlemskap!

Vi har klubbmöte i Hembygdsgården, Kungsängen varje månad då vi umgås, planerar aktiviteter men också har inslag av föredrag eller studiebesök.

Är Du intresserad  av att bli medlem och deltaga i Lions verksamhet så välkommen att kontakta vår president. 


Lions President (LP) 2015/2016

Kjell Sundset

Mobil: 073-698 96 51

E-post: kjell.sundset@swipnet.se