Om


Lions Clubs international, är en ideell internationell välgörenhetsorganisation

som bildades i USA 1917. 1948 kom lionsrörelsen till Europa och LC Stockholm

bildades som den första klubben i Europa. LC Upplands-Bro bildades 1961.

Medlemmarna arbetar ideellt och utan politiskt eller religiöst ställningstagande

för männskor i nöd och en värld i fred.

Lions motto är "We Serve", d.v.s. "Vi hjälper".

Administrationskostnader finanseras genom medlemsavgifter och alla

insamlade medel går oavkortat till behövande i när och fjärran!

I hela världen finns 1,35 miljoner medlemmar, män och kvinnor, i 207 länder

och geografiska områden.


Lions Club Upplands-Bro,

ger ekonomiskt stöd såväl internationellt som till lokala föreningar i UBk.


Tack för att Du hjälper Lions hjälper våra medmänniskor!


Medlemskap!

Vi har klubbmöte i Hembygdsgården, Kungsängen varje månad då vi umgås, planerar aktiviteter men också har inslag av föredrag eller studiebesök.

Är Du intresserad  av att bli medlem och deltaga i Lions verksamhet så välkommen att kontakta vår president. 


Pretium